Ustav va nizomlar

Умумий йиғилиш тўғрисидаги Низом

Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом

Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низом

DIvidend siyosati nizomi

Ahborot siyosati Nizomi

Ichki nazorat togrisida Nizom

Manfaatlar qaramaqarshiligi Nizomi