Auditorlarning umumiy yig`ilishlari va kuzatuv kengashi qarorlari

Tashqi auditorlik xulosasi