Жамиятни ривожлантириш стратегияси тўғрисидаги ахборот.

Қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари томонидан ахборотни очиш тўғрисида ги низом талабларини ўз вақтида ва белгиланган тартибда бажариш мақсадида фонднинг чоракли хисоботлари хамда хосил бўлган мухим фактлари республика матбуотида эълон қилиш бўйича хар чоракда оммавий ахборот воситаси, расмий веб сайт ва ягона порталда чоп этилиб бормокда.
Фонд портфелидаги жамиятлар томонидан ўтказилган йил якунлари бўйича ва навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилишларида қатнашиб жамиятнинг корпоратив бошкқрувида актив иштирок этиш, фонднинг манфаатларини ҳимоя қилиш, жамиятнинг молиявий холатини доимий равишда назорат қилиб бориш, жамиятларнинг фаолияти самарадорлигини ошириб соф фойдани купайтириш, ажратиладиган дивидендлар миқдорини ошириш мақсадида ушбу жамиятларнинг бошқарувига, кузатув кенгашига, тафтиш комиссиясига фонд номидан вакиллар киритилиб ушбу жамиятларда ишлар олиб борилмокда.
Жамият бошкаувчи компанияси Республика фонд бозорини синчковлик билан кузатиб бормокда. Хусусан амалга оширлаётган IPO ва SPO ларда катнашиб, муносиб АЖ ларнинг акцияларни сотиб олиш ва унга хисобланадиган дивидендларни тахлил килиб келмокда.
Бундан ташкари жамият портефелидаги АЖ ларининг молия-хужалик фаолиятнинг хар чорак якунлари буйича тахлил килиб, фойдасиз АЖ ларни акциялари фонд бозори оркали сотиш ва унинг хисобига истикболли АЖ ларни акцияларини сотиб олиш ва унинг баробарида форомад куриш чораларини куриб бормокда.

Telegram kanalimizga a'zo bo`lishni istasangiz
Unda bu yerga bosing